Datum 
 Turnier 
 Info 
   
 03.08.2022 
 Mercedes−Benz AWGC, Anmeldung unter awgc.de 
 "Anmeldung leider nur über www.awgc.de möglich" 
 05.08.2022 
 Schüler−Ferien−Turnier 
 "" 
 06.08.2022 
 Golfhotel Fahrenbach Trophy 2022 
 "" 
 20.08.2022 
 Team−Cup 
 "" 
 26.08.2022 
 Just Golf After Work 
 "" 
 28.08.2022 
 Golfhotel Fahrenbach Monatsbecher 
 "" 
Datum - Monat   Laden